การเงิน กับชีวิตประจำวัน

บทความ :: AB Money

พักเรื่องเครียดๆจากบ้านอื่น เรามาพูดถึงเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้ว เป็นเรื่องที่เราควรจะมีความรู้ไว้บ้าง จะได้ไม่อายใครเวลามีฝรั่งมาถาม นั่นก็คือการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรที่จะมีขึ้น วันที่ 7 พฤษภาคม 2015 การเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร 2015 การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2015 ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง มีผู้ลงสมัครจำนวนมากทั้งผู้สมัครอิสระและผู้สมัครจากพรรคการเมือง โดยพรรคใหญ่ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปมีทั้งสิ้น 3 พรรค ได้แก่
• พรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party)
• พรรคแรงงาน (Labour Party)
• พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrats)
หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผลการนับคะแนนที่สูสีมากที่สุดในช่วงหลายทศวรรษ ระหว่าง 2 พรรคใหญ่ของสหราชอาณาจักร ได้แก่ พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) และพรรคแรงงาน (Labour Party) นักวิเคราะห์จึงเห็นว่ายากที่จะคาดเดาว่าพรรคใดจะชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ นโยบายเด่นที่แต่ละพรรคนำมาเป็นประเด็นสำหรับการรณรงค์หาเสียงได้แก่ การปฏิรูปเศรษฐกิจ การจัดสรรงบประมาณ การศึกษา การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ของสหราชอาณาจักร แนวทางการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน และการตรวจคนเข้าเมือง สรุปแนวคิดของทั้ง 2 พรรคในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ดังนี้
1. พรรคอนุรักษ์นิยม (Conservative Party) ซึ่งมีนายเดวิดคาเมรอน (David William Donald Cameron) เป็นหัวหน้าพรรค
รณรงค์นโยบายหลักสำหรับการหาเสียงในเรื่องการลดหนี้ การลดอัตราภาษี การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของบ้านและมีสถานะทางการเงินที่สามารถ เลี้ยงดูตนเองได้ภายหลังเกษียณ การปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน และการจัดทำประชาพิจารณาเกี่ยวกับสมาชิกภาพสหราชอาณาจักร EU

2. พรรคแรงงาน (Labour Party) นำโดยนายเอ็ดวาร์ด มิลิแบนด์ (Edward Miliband) มีนโยบายเด่นในด้านการปรับลดหนี้ มาตรการด้านแรงงานที่ป้องกันไม่ให้นายจ้างชาวบริติชใช้ประโยชน์จากผู้อพยพ เข้าเมือง การจัดสรรเงินทุนจำนวน 2.5 พันล้านปอนด์สำหรับโครงการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงนโยบายด้านพลังงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนพรรคที่จะได้เป็นแกน นำในการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องได้คะแนนเสียง 326 ที่นั่งขึ้นไป หรือกึ่งหนึ่งของที่นั่งในสภาทั้งหมด 650 ที่นั่ง และนักวิเคราะห์เชื่อว่าโดยที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่ง
สามารถชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากอย่างขาดลอย ดังนั้นพรรคใหญ่อย่างพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงาน อาจจำเป็นต้องหาพรรคพันธมิตรเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสมต่อไป เมื่อดูจากผลการเลือกตั้งคราวที่แล้ว พรรคอนุรักษ์นิยมได้ 36.1 เปอร์เซนต์ ตามด้วยพรรคแรงงาน (29 เปอร์เซ็นต์) พรรค Liberal Democrat (23 เปอร์เซ็นต์) และพรรคอื่นๆ
(11 เปอร์เซ็นต์) โดยเมื่อปี 2010 พรรคอนุรักษ์นิยมได้จัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrats)
ผู้ใดสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
• ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
• ผู้ที่มีสัญชาติบริติช (British citizen) หรือ ยูโรเปี้ยนที่อาศัยอยู่ใน
สหราชอาณาจักรอย่างถาวร (EU citizen resident in the UK)
ผู้ที่มีคุณสมสมบัติดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องขอใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ แต่จะต้องทำการลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2015 สำหรับการลงทะเบียน Polling Card และ 21 เมษายน สำหรับ Postal Voting สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ http:// www.aboutmyvote.co.uk/upcoming-elections-and-referendums/ukparliamentary-general-election

ผลกระทบจะเป็นอย่างไรหลังการเลือกตั้งจากการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จากพรรคแรงงานมาเป็นพรรคอนุรักษ์นิยม จะเห็นได้ว่ามีข้อจำกัดสำหรับ Immigration หรือ ผู้ย้ายถิ่นฐานมากขึ้น ไม่เปิดเสรีอย่างเมื่อก่อน ทั้งนี้ นโยบายของ
พรรคอนุรักษ์นิยมจะเน้นเรื่องการสนับสนุนคนในประเทศ ให้มีงานทำ และเพิ่มรายได้จากการลดอัตราภาษี ทั้งยังส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมไปถึงการคิดออกจากสหภาพยุโรป ในขณะที่นโยบายพรรคแรงงาน จะเน้นไปการเพิ่มทุน 2.5 พันล้านปอนด์ในเรื่องสาธารณสุขหรือ NHS และ เปิดการค้าเสรีจากต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตามพรรคแรงงานได้เพิ่มนโยบายการเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อ ลดอาชญากรข้ามชาติจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อเราเปลี่ยนแปลงสัญชาติมาเป็นบริติส การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีความสำคัญอย่างมากต่อเครดิตสกอร์หรือ ระดับความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร เช่น การกู้ยืมซื้อบ้านในสหราชอาณาจักร เป็นต้น ส่วนพรรคใดที่จะช่วยสนับสนุนคนไทยในยูเคนั้น ขึ้นอยู่กับสถานภาพว่าคุณว่าได้เปลี่ยนแปลงสัญชาติหรือยัง เพราะจาก 5 ปีที่ผ่าน จะเห็นได้ว่าคนไทยเข้ามาในยูเคลดลงมาก โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เพราะพรรคอนุรักษ์นิยมเข้มงวดในเรื่องการให้ชั่วโมงทำงานของนักเรียนต่าง ชาติ นอกจากนี้ยังมี
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เพิ่มความเข้มงวดในการเปลียนแปลงสัญชาติอังกฤษมากขึ้น เพราะนโยบายของพรรคนั้นสนับสนุนคนในประเทศของตัวเอง เท่านั้นซึ่งเป็นผลดีกับคนที่เป็นสัญชาติอังกฤษอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ว่าพรรคใดเข้ามาบริหารประเทศในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง นั้นจะเป็นไปอย่างเข้มข้น รวมไปถึงเรื่องรายได้ขั้นต่ำของสหราชอาณาจักรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *